Adja meg rendszámát

Kötelező gépjármű biztosítás

Kötelező biztosítás nélkül senki sem vezethet!
A magánbiztosítások területén nagyon kevés olyan biztosítási forma van, amelyek az ún. törvényes kötelező biztosításokhoz tartoznak. Többek között a kötelező gépjármű biztosítás is ezek közé tartozik. Minden járműtulajdonosnak kötnie kell egy kötelező gépjármű biztosítást azért, hogy a mindenkori járművét, legyen az motor, személyautó vagy teherautó, használni tudja a közúti közlekedésben. Ha azonban nem rendelkezik ezzel a biztosítással, akkor a járművet csak magánterületen lehet használni. Tehát mielőtt egy jármű engedélyezve lesz, az engedélyezési helyen bizonyítékot kell hozni arról, hogy a jármű rendelkezik a kötelező gépjármű biztosítás általi védelemmel.

A kötelező gépjármű biztosításnak elsősorban két különböző feladatot kell ellátnia, mégpedig egyrészt azoknak a jogosulatlan követeléseknek a visszautasítását, amelyeket a biztosítottra szegeznek. Másrészt pedig a biztosításnak természetesen fedezni kell a károkat azáltal, hogy a létrejött költségeket átvállalja. Ezeknek a károknak úgy kellett létrejönniük minden alkalommal, hogy a biztosított okozta őket teljes mértékben vagy részlegesen. Különbséget teszünk a személyes-, tárgyi- és vagyoni károk között. Ha a kárt a biztosított hanyagsága okozta, akkor a biztosító például átvállalja a károsult járművének szükséges javításait vagy egészségügyi kárnál a kártérítés kifizetését is.

A szolgáltatás mellett a hozzájárulás kiszámolása is fontos szempont a kötelező gépjármű biztosításnál. Ezen a területen mindenképp több ajánlatot meg kell tekinteni és egy biztosítási összehasonlítást végezni, hiszen az ajánlattevők feltételei részben meglehetősen eltérhetnek egymástól. Azon ismertetőjelek közé, melyek jelentős hatással bírnak a hozzájárulás nagyságára, tartoznak a kötelező gépjármű biztosításnál előszöris a jármű területi osztályzata és típusa. Ugyancsak fontos szerepet játszik a kármentességi osztály is, amelyikbe a biztosított besorolható. Saját hozzájárulás a kötelező gépjármű biztosítás keretein belül nincs, helyette további faktorok játszanak szerepet a hozzájárás megállapításánál, mint a biztosítást igénylő belépési életkora, az éves vezetés és a kiválasztott fedezet értékének nagysága is a kár esetén.

Zum Onlinevergleich