Adja meg rendszámát

Jogi nyilatkozat

1. Az online ajánlat tartalma
A szerző nem vállal felelősséget az itt közölt információk aktualitására, pontosságára és teljességére. Jótállási követelések a szerzővel szemben, melyek anyagi vagy eszmei károkra vonatkoznak, melyeket a kínált információk használata vagy nem használata, ill. a hibás vagy nem teljes információk használata okozott, alapvetően ki vannak zárva, addig, amíg a szerző részéről semmilyen bizonyítható szándékos vagy gondatlan viselkedés nem áll fenn.

Minden ajánlat kötöttség nélküli. A szerző kifejezetten fenntartja, hogy az oldal részeit vagy az egész ajánlatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kibővítse, letörölje vagy a közzétételt egy időre vagy végérvényesen megszüntesse.

2. Utalások és linkek
Idegen internetoldalakra való direkt és indirekt utalásoknál („linkeknél”), melyek a szerző felelősségi területén kívül esnek, csak kizárólag akkor lép életbe jótállási követelés, ha a szerzőnek tudomása van a tartalmáról és technikailag lehetséges és elvárható lenne tőle, hogy megakadályozza a jogellenes tartalmak esetén a használatot.

A szerző ezennel határozottan kijelenti, hogy a linkek felhelyezése idején semmilyen illegális tartalom nem volt felfedezhető a belinkelt oldalakon. Az aktuális és jövőbeli kialakításra, a belinkelt oldalak tartalmára és szerzőségére semmilyen befolyással sem bír a szerző. Ezért ezennel eltávolodik határozottan a belinkelt oldalak minen tartalmától, ami a link behelyezése után megváltozott. Ez a kijelentés vonatkozik az összes linkre és utalásra, ami a saját internetajánlaton belül van, ugyanúgy, mint az idegen bejegyzésekre a szerző által linkelt vendégkönyvekben, fórumokon és hírleveleken. Illegális, hibás vagy nem teljes tartalmakért és különösen károkért, ami a közölt információ használatából vagy nem használatából ered, kizárólag azon oldal szolgáltatója a felelős, amelyre utaltak, és nem az, aki a linkeket a mindenkori közzétételre feltette.

3. Szerzőijogok
A szerző arra törekszik, hogy minden publikációban a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videószekvenciák és szövegek szerzői jogait figyelembe vegye, hogy a sajátmaga által létrehozott grafikákat, hangdokumentumokat, videószekvenciákat és szövegeket használjon vagy licenszmentes grafikákhoz, hangdokumentumokhoz, videószekvenciákhoz és szövegekhez nyúljon vissza.

Minden, az internetajánlaton belül említett és esetenként egy harmadik fél által védett márka- vagy védjegy a mindenkori bejegyzett tulajdonosok mindenkori érvényes jelvényjoga és tulajdoni joga alá vannak vetve korlátlanul. Csupán a megnevezés által nem lehet azt a következtetést levonni, miszerint a márkanév nincs egy harmadik fél által levédve!

A copyright jog a közzétett, szerző által létrehozott tárgyakra egyedül az oldalak szerzőjénél marad. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videószekvenciák és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem
Amennyiben az internetajánlaton belül lehetőség van megadni személyes vagy üzleti adatokat (e-mail címeket, neveket, címeket), akkor ezen adatok megadása a felhasználó által kizárólag önkéntes alapon történik. Minden felajánlott szolgáltatás igénybevétele és megfizetése – amennyire technikailag lehetséges és elvárható – ezen adatok ill. anonim adatok megadása esetén is megengedhető.

5. Kötelezettségek
Résztvevőként Ön rendszertelen időközönként ajánlatokat fog kapni az üzemeltetőtől és kooperációspartnertől. Ön ezeknek az e-maileknek a fogadását bármikor megszüntetheti a jelentkezés törlésével.

6. Ezen jogi nyilatkozat jogerőssége
Erre a jogi nyilatkozatra egy internetajánlat részeként kell tekinteni, amelyre erről a oldalról utaltak. Amennyiben az érvényben lévő jogi helyzet szövegének részei vagy egyes megfogalmazásai nem, többé nem vagy nem teljesen megfelelőek, attól a tartalom további részei tartalmilag és érvényességileg érintetlenek maradnak.